Tag - Phong thủy

Hướng nhà cho người tuổi Giáp Tý 1984 – Nhà Đất Quảng Ngãi

  • Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1984
Năm sinh âm lịch: Giáp Tí
Quẻ mệnh: Đoài (Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Vàng trong biển (Hải Trung Kim)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn Nhà đất Sông Trà
Đông Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Tây Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Hướng xấu:
Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông Nam – Lục sát : Nhà có sát khí

  • Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1984
Năm sinh âm lịch: Giáp Tí
Quẻ mệnh: Cấn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Vàng trong biển (Hải Trung Kim)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Đông Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ
Tây – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu:
Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông – Lục sát : Nhà có sát khí 
Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 

(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn – Nhà đất Quảng Ngãi

Phong, là hiện tượng không khí chuyển động. Thuỷ, là dòng nước. Khí, tức là nơi địa khí (khí đất). Sinh khí, tức là địa khí có sinh cư (sức sống). Ðón sinh khí, là tìm kiếm hoặc lợi dụng địa khí có sinh cư (sức sống). Phong Thuỷ là môn thuật số đón nhận sinh khí.

Nó có rất nhiều điều kiêng cữ, rất cẩn thận với thời gian, phương vị, địa điểm. Học thuyết về âm trạch mang đậm màu sắc mê tín, đầu độc dân chúng rất nặng. Lí luận về dương trạch và thực tiễn, có tính hợp lí nhất định, có thể biến hủ lậu thành thần kỳ. Việc nghiên cứu Phong Thuỷ ở giai đoạn đầu, cần phải đi sâu thêm.

Hướng nhà cho người tuổi Quý Hợi 1983 – Nhà Đất Quảng Ngãi

  • Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1983
Năm sinh âm lịch: Quý Hợi
Quẻ mệnh: Cấn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa biển (Đại hải Thuỷ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Đông Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Tây – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu
Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông – Lục sát : Nhà có sát khí 
Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 

  • Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1983
Năm sinh âm lịch: Quý Hợi
Quẻ mệnh: Đoài (Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa biển (Đại hải Thuỷ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Đông Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Tây Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Hướng xấu:
Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông Nam – Lục sát : Nhà có sát khí 

(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn – Nhà đất Quảng Ngãi

Chúng tôi cho rằng, Phong Thuỷ là một hiện tượng văn hoá, một loại thuật số chọn lành tránh dữ, một dân tộc lưu truyền rộng rãi, một loại học vấn về hoàn cảnh và liên quan đến con người, một tổng hợp về lý luận và thực tiễn. Phong Thuỷ có thể chia làm hai phần lớn: âm trạch và dương trạch. Dương trạch là nơi người sống hoạt động, âm trạch là mộ huyệt của người chêt. Lí luận về phong Thuỷ các trường phái hình thể và trường phái lí khí

Hướng nhà cho người tuổi Nhâm Tuất 1982 – Nhà Đất Quảng Ngãi

  • Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1982
Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất
Quẻ mệnh: Ly ( Hoả) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa biển (Đại hải Thuỷ)

Hướng tốt:
Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Đông – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Hướng xấu:
Tây Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Đông Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Tây – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Tây Nam – Lục sát : Nhà có sát khí 

  • Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1982
Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất
Quẻ mệnh: Càn ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa biển (Đại hải Thuỷ) Nhà đất Quảng Ngãi

Hướng tốt:
Tây Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Tây – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Tây Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Hướng xấu:
Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí 
Đông – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Đông Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 

(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002).

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn – Nhà đất Quảng Ngãi

Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: “Từ Hải” viết: “Phong Thuỷ, còn gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ”
“Từ Nguyên” viết: “Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất phần mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự”

Hướng nhà cho người tuổi Tân Dậu 1981 – Nhà Đất Quảng Ngãi

  • Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1981
Năm sinh âm lịch: Tân Dậu
Quẻ mệnh: Khảm (Thuỷ) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Gỗ thạch Lựu (Thạch lựu Mộc)

Hướng tốt:
Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Đông Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu:
Tây Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí 
Đông Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Tây – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Tây Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 

  • Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1981
Năm sinh âm lịch: Tân Dậu
Quẻ mệnh: Cân (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Gỗ thạch Lựu (Thạch lựu Mộc)

Hướng tốt:
Đông Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Tây Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Tây – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu:
Đông – Lục sát : Nhà có sát khí 
Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc

(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn – Nhà đất Quảng Ngãi

Hướng nhà cho người tuổi Canh Thân 1980 – Nhà Đất Quảng Ngãi

Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1980
Năm sinh âm lịch: Canh Thân
Quẻ mệnh: Khôn ( Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Gỗ thạch Lựu (Thạch lựu Mộc)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Đông Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Tây – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Tây Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Hướng xấu:
Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Đông – Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Nam – Lục sát : Nhà có sát khí .
Đông Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ .

Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1980
Năm sinh âm lịch: Canh Thân
Quẻ mệnh: Tốn ( Mộc) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Gỗ thạch Lựu (Thạch lựu Mộc)

Hướng tốt:
Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Đông – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Đông Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Hướng xấu:
Tây Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Đông Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Tây – Lục sát : Nhà có sát khí .
Tây Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn 

Hướng nhà cho người tuổi Kỷ Mùi 1979 – Nhà Đất Quảng Ngãi

Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1979
Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi
Quẻ mệnh: Chấn ( Mộc) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Lửa trên trời (Thiên thượng Hoả)

Hướng tốt:
Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Đông – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Đông Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Hướng xấu:
Tây Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ .
Đông Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí .
Tây – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Tây Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí .

Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1979
Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi
Quẻ mệnh: Chấn ( Mộc) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Lửa trên trời (Thiên thượng Hoả)

Hướng tốt:
Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Đông – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Đông Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Hướng xấu:
Tây Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ .
Đông Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí .
Tây – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Tây Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí .
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn 

Hướng nhà cho người tuổi Mậu Ngọ 1978 – Nhà Đất Quảng Ngãi

Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1978
Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ
Quẻ mệnh: Tốn (Mộc) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Lửa trên trời (Thiên thượng Hoả)

Hướng tốt:
Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Đông – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở.
Đông Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Hướng xấu:
Tây Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Đông Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Tây – Lục sát : Nhà có sát khí .
Tây Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ

Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1978
Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ
Quẻ mệnh: Khôn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Lửa trên trời (Thiên thượng Hoả)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định .
Đông Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn .
Tây – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Tây Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ .
Hướng xấu:
Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc .
Đông – Hoạ hại : Nhà có hung khí .
Nam – Lục sát : Nhà có sát khí .
Đông Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn 

Hướng nhà cho người tuổi Đinh Tỵ 1977 – Nhà Đất Quảng Ngãi

Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1977
Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ
Quẻ mệnh: Khôn ( Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Ðất trong cát (Sa trung Thổ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Đông Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Tây – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Tây Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Hướng xấu:
Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Đông – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Nam – Lục sát : Nhà có sát khí 
Đông Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ

Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1977
Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ
Quẻ mệnh: Khảm (Thuỷ) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Ðất trong cát (Sa trung Thổ)

Hướng tốt:
Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Đông Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu:
Tây Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí 
Đông Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Tây – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Tây Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn 

Hướng nhà cho người tuổi Bính Thìn 1976 – Nhà Đất Quảng Ngãi

Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1976
Năm sinh âm lịch: Bính Thìn
Quẻ mệnh: Càn (Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Ðất trong cát (Sa trung Thổ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Tây – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Tây Nam – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Hướng xấu:
Bắc – Lục sát : Nhà có sát khí 
Đông – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Đông Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 

Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1976
Năm sinh âm lịch: Bính Thìn
Quẻ mệnh: Ly (Hoả) thuộc Đông Tứ mệnh
Ngũ hành: Ðất trong cát (Sa trung Thổ)

Hướng tốt:
Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Đông – Sinh khí : Phúc lộc vẹn to
Nam – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Đông Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Hướng xấu:
Tây Bắc – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Đông Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Tây – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Tây Nam – Lục sát : Nhà có sát khí 
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn 

Hướng nhà cho người tuổi Ất Mão 1975 – Nhà đất Quảng Ngãi


  • Nam mạng

Năm sinh dương lịch: 1975

Năm sinh âm lịch: Ất Mão
Quẻ mệnh: Đoài (Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa khe lớn (Đại khê Thuỷ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Đông Bắc – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây – Phục vị : Được sự giúp đỡ

Tây Nam – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở .
Hướng xấu:
Bắc – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông – Tuyệt mệnh : Chết chóc 
Nam – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông Nam – Lục sát : Nhà có sát khí 

  • Nữ mạng

Năm sinh dương lịch: 1975
Năm sinh âm lịch: Ất Mão
Quẻ mệnh: Cấn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh
Ngũ hành: Nước giữa khe lớn (Đại khê Thuỷ)

Hướng tốt:
Tây Bắc – Thiên y : Gặp thiên thời được che chở 
Đông Bắc – Phục vị : Được sự giúp đỡ 
Tây – Diên niên : Mọi sự ổn định 
Tây Nam – Sinh khí : Phúc lộc vẹn toàn 
Hướng xấu:
Bắc – Ngũ qui : Gặp tai hoạ 
Đông – Lục sát : Nhà có sát khí 
Nam – Hoạ hại : Nhà có hung khí 
Đông Nam – Tuyệt mệnh : Chết chóc
(Nguồn tham khảo: Sách “Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý – Thiên Văn – Dịch Lý” của tác giả Trần Văn Tam – NXB Văn hóa thông tin năm 2002)

Xem thêm: Cách xác định nhu cầu nhà đất của bạn